Waarom planningsmanagement niet zonder cost control kan

Planningsmanagement zonder cost control?

Het succes van een project valt of staat met de factoren tijd en geld. Is het project op tijd klaar? Ben je met de kosten binnen budget gebleven? Wil je een project laten slagen, dan is het voor de projectbeheersing dus in ieder geval van belang om aandacht te schenken aan zowel planningsmanagement als cost control. Dit wordt vaak nog los van elkaar gezien. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor beide disciplines geregeld op het bordje van verschillende project professionals. Een gemiste kans. In deze blog vertellen we waarom je planningsmanagement en cost control beter kunt combineren.

Tijd, geld en scope

Eerst duiken we in de belangrijkste pijlers van projectbeheersing. Voor het beste projectresultaat moeten de factoren tijd, geld en scope in balans zijn. Wanneer één van deze factoren verandert, zal minimaal één van de andere factoren ook beïnvloed worden. Hier zien we direct de afhankelijkheid. Tijd, geld en scope zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Tijd en geld gaan gelijk op

Behalve de afhankelijkheid van de kritische projectfactoren, zie je in de praktijk dat tijd en geld tijdens het project zich vaak hetzelfde ontwikkelen. Ze gaan duidelijk gelijk op. Hoe verder een project vordert, hoe nauwkeuriger zowel de cost forecast als de planning worden. Ook worden de baseline en het budget normaal gesproken op dezelfde momenten vastgesteld. Let er wel op dat je de kosten en de planning op verschillende detailniveaus beheerst. Zo zal een projectplanning vaak meer details bevatten dan een budget.

Cost control funnel Niels blog 3

Meer inzicht

De koppeling tussen tijd en geld levert je meer inzicht op. Kijk maar eens naar de cashflow. Wanneer de projectplanning wijzigt, wijzigt ook de cashflow van een project. Mocht je de planning en de cost control helemaal apart managen, dan komt de gewijzigde cashflow niet naar voren. Met als gevaar dat er gestuurd gaat worden op de verkeerde informatie.

Goede projectbeheersing werkt

Tijd en geld hebben alles met elkaar te maken bij een project. Ze beïnvloeden elkaar tijdens de looptijd van het project. Loopt de planning uit, dan leidt dat ongetwijfeld tot hogere kosten. En worden de levertijden juist korter, dan zorgt dat ook voor een stijging van de kosten. Het benadrukt nog maar eens het belang van goede projectbeheersing, waarbij tijd en geld als één gezien moeten worden.

Wil je meer informatie over hoe wij planningsmanagement en cost control combineren?
Neem contact op