Project Subsea Cables

Aanleg van kabels op zee staat onder hoogspanning

Koninklijke Boskalis Westminster NV is een bekende, toonaangevende expert op het gebied van baggeren en maritieme dienstverlening. Een van de diensten die het wereldwijde concern biedt, is het aanleggen van kabels van, naar en tussen windmolenparken op zee. Om het planningsteam te versterken werkt Boskalis onder andere samen met Primaplan.

René Faro

René Faro

René Faro maakt deel uit van het tenderteam van subsea cables. Dit team maakt aanbiedingen voor klanten die wereldwijd windmolenparken op zee bouwen. Een belangrijk aspect van een goede aanbieding is een zo gunstig mogelijke planning, waarbij aan verschillende voorwaarden moet worden voldaan. De klant heeft zijn eisen, zoals opleverdata en doorlooptijden, maar er zijn ook restricties die samenhangen met het gebied waarin gewerkt wordt. Zo zijn er soms bepaalde windows waarin wel of niet geheid mag worden. “En we hebben uiteraard ook te maken met meteorologische omstandigheden in combinatie met de capaciteit van de schepen waar we mee werken”, legt René uit. Het is dan de uitdaging om gegeven alle omstandigheden en voorwaarden het maximale uit de beschikbare middelen te halen. Zo kunnen we de (potentiële) klant een interessant aanbod doen.”

Team met experts

René werkt samen in een team met multidisciplinaire experts, die onder andere kennis inbrengen ten aanzien van engineering en kostenberekeningen. “Ik voel me thuis bij Boskalis en in dit team. Ik ben goed opgevangen en ik ben heel goed ingewerkt. Ik moest mij in het begin goed verdiepen in de manier van werken. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitlezen van alle specificaties die aangeven wat de capaciteit van een bepaald werkschip is; dat zijn complexe overzichten. Verder werken we met Primavera P6 en Excel-bestanden, wat dan weer heel vertrouwd was.”

We zien nu al dat de capaciteit onder druk komt te staan en dat zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Dat maakt het voor ons alleen maar uitdagender om met een realistische en efficiënte planning te komen.

René Faro, Project Professional bij Primaplan

Betere analyses

Op de vraag wat René veel voldoeding geeft in zijn werk is het antwoord duidelijk. “Natuurlijk is het mooi als we veel aanbestedingen winnen, op basis van een mooi product dat wij als team opleveren. En verder hou ik ervan om door vragen te stellen aan Boskalis collega’s betere analyses te kunnen maken en tot een efficiëntere planning te komen.” René geeft aan dat het stiekem een droom van hem was, als kleine jongen, om in de offshore industrie te werken. “Achter op zo’n sleepboot ankers en boeien uitzetten, dat leek mij wel wat. Nu hou ik mijn voeten droog op de wal, maar ben ik toch onderdeel van een maritieme onderneming.”

Case boskalis
Subsea cables

Energietransitie

René verwacht dat het werk voor het tenderteam subsea cables alleen maar zal toenemen. In het kader van de energietransitie zoeken vele energiebedrijven naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Er zullen dan ook wereldwijd nog talloze windmolenparken worden opgericht. “We zien nu al dat de capaciteit onder druk komt te staan en dat zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Dat maakt het voor ons alleen maar uitdagender om met een realistische en efficiënte planning te komen”, besluit René Faro.