Cutter suction dredger Ambiorix | Duqm, Oman

Project control bij grote reparaties aan dredger van DEME

DEME is een wereldleider op het gebied van baggeren, oplossingen voor de offshore energiemarkt, milieuwerken en maritieme civiele werken.

Recent werd Primaplan door DEME gevraagd om voor enkele grote reparatiewerken project controls professionals in te zetten.

Nima Nikmehr

Nima Nikmehr

Nima Nikmehr is aangesteld als project controls engineer bij de controle en reparatie van de cutter suction dredger Ambiorix. Een schip dat materiaal zoals zand en gesteente van de ondergrond losmaakt, opzuigt en via een persleiding transporteert naar de wal voor nieuwe landwinning. Deze schepen zijn onderhevig aan slijtage van de zandvoerende leidingen en baggerpompen, alsook de motoren voor het leveren van het pomp- & vaarvermogen. Ook vallen deze schepen onder periodieke Class survey. Deze kan jaarlijks, intermediair of bij grondige reparatie worden aangeboden bij een onafhankelijke organisatie (zoals DNV, Bureau Veritas of Germanischer Lloyd). Alle inspecties, herstellingen, modificaties en mobilisatie voor het volgende project worden steeds ingepland om te worden uitgevoerd in een zo korte mogelijke tijdspanne. Voor iedere dag dat het schip niet operationeel is, zijn er geen inkomsten voor DEME. Met andere woorden; een intensief project.

DSC 5856

Werkwijze

Voorafgaand aan het project zijn alle werkzaamheden in kaart gebracht door het technische team . Op basis hiervan maakte Nima samen met de werfvoorbereider van het project de overzichtsplanning in MS Project, ook wel de high-level planning genoemd. Hierna is in Primavera P6 een multidimensionale analyse uitgevoerd en werd, in samenspraak met het technische team , de gedetailleerde planning ontwikkeld.

Multidimensionale analyse

Nima: “Een multidimensionale analyse draait om het efficiënt inzetten van de beschikbare resources (labour, equipment & material) van zowel de scheepswerf als de eigen subcontractor & suppliers onderbeheer van DEME. Dit zonder het verlies van focus & optimalisatie van de veiligheid. Zo wordt onder andere ingezoomd op het min/max benodigde aantal personen en de uit te voeren werkzaamheden in een bepaalde locatie. Oftewel: hoeveel personen kunnen er tegelijk aan het werk zijn èn is het op dat moment veilig om bepaalde technische werkzaamheden, zoals laswerkzaamheden, uit te voeren?”

Na het afronden van de multidimensionale analyse is de high-level planning verder uitgewerkt. Nima: “Het gehele project werd tot in de details gedefinieerd. Als project controls engineer is het daarbij enorm belangrijk om de juiste vragen te stellen zodat je de materie volledig begrijpt en toe kan passen. Je moet communicatief sterk zijn èn actief meedenken in oplossingen.”


Uitdagingen

Vooral actief meedenken in oplossingen en snel kunnen schakelen, bleken van grote waarde in dit project. Er waren namelijk drie grote uitdagingen waar Nima en het team mee te maken kregen.

1. Vervroegde deadline

Ten eerste werd de deadline ongeveer twee weken naar voren geschoven omdat de shipyard volgeboekt was. Hierdoor kwamen werkzaamheden veel dichter bij elkaar te liggen. Nima: “In de nieuwe planning moesten we, mede volgens de analyse, extra rekening houden met de veiligheid. Bepaalde werkzaamheden konden namelijk niet tegelijkertijd uitgevoerd worden. Denk aan hefwerkzaamheden met een kraan. Onder de kraan kunnen geen mensen aan het werk zijn. De multidimensionale analyse heeft vooral bij deze uitdaging zijn meerwaarde bewezen.”

Met de dynamische planning van Nima konden we bottlenecks beter detecteren en hierop inspelen. Nima's werk heeft ècht de meerwaarde laten zien van het werken met een planning en daarom uiteindelijk bij veel mensen de ogen geopend.

Johan Barbaix, Department Manager DEME

2. Meerdere keren dokken

Verschillende keren (droog)dokken zorgden voor een tweede uitdaging. In een droogdok kunnen werkzaamheden aan een schip eenvoudiger uitgevoerd worden. Waar normaliter al deze werkzaamheden uitgevoerd worden in één ‘docking slot’, moesten deze nu verdeeld over drie verschillende slots uitgevoerd worden. Nima: “Ook gingen er acht werkdagen verloren omdat het schip tussendoor terug te water werd gelaten. We moesten daarom extra harde prioriteiten stellen; welke werkzaamheden komen eerst, welke schuiven we naar achteren?”

3. Werknemers die minder planning-oriented waren

Project planners hebben geregeld te maken met werknemers die minder planning-oriented zijn, maar waar de focus ligt op de technische uitvoering van de zaken. Ook Nima ervoer dat veel werknemers op de site een eigen manier van werken hadden, en daarom de planning niet direct volgden. Uitdaging drie.

Nima: “Als project planner onderzoek ik hoe zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Een goed voorbeeld hiervan is een lasser die zijn werkzaamheden niet in één week tijd, maar juist verspreid over drie weken tijd uitvoert. Hierdoor komt er in de planning ruimte vrij om tussendoor andere werkzaamheden met prioriteit uit te voeren. Maar dan moet het wel duidelijk zijn hoe de doorlooptijd van de activiteit wordt bepaald en logisch wordt weergegeven in de planning. Onduidelijkheid hier omtrent kan gevolgen hebben op de beschikbaarheid van de resources.

Een planning zorgt voor transparantie tussen de verschillende activiteiten, waardoor er efficiënter kan worden gepland volgens de gekozen werkwijze, maar in dit project was het een uitdaging om iedereen hiervan te overtuigen. Ik loste dit voornamelijk op door potentiële problemen te schetsen en te tonen hoe de planning dit soort problemen én uiteindelijk ook vertraging voorkomt. Dat werkte goed.”

In het verleden lag de focus bij andere dockings voornamelijk op de scope en het budget, maar niet zozeer op het tijdsaspect. Als een schip uit docking kwam moest het 100% technisch in orde zijn, onafhankelijk van de benodigde tijd om het te herstellen. Echter, dit maakt het moeilijk/onmogelijk om met meer zekerheid een einddatum te kunnen communiceren naar onze klanten. De inzet van Nima als project engineer was daarom van heel grote waarde om het aspect tijd te bewaken en de knelpunten te detecteren zodat het team kon bijsturen waar nodig.

Johan Barbaix, Department Manager DEME

Persoonlijke ervaring

Het project kende vele wijzigingen, waardoor de planning vaak werd bijgesteld. Nima: “Dit zorgde voor stress en lichte ontmoediging in het team. Ik ben een heel kalm persoon en benadrukte telkens weer dat de planning structuur bracht. Want als je via de planning werkt, kom je er uiteindelijk wel.”

Persoonlijke ervaring