Detavast

Geen tijdrovende wervingscampagne, wel verzekerd van goede professionals

Wil je een project professional voor de lange termijn, maar hik je nog tegen de onzekerheden aan als je iemand direct in dienst neemt? Of heb je geen tijd voor een uitgebreid wervings- en selectieproces?

Onze detavast-constructie biedt in dat geval uitkomst. Bij deze oplossing combineren we detacheren met werving & selectie. Primaplan weet de juiste persoon op de juiste plek te zetten. En als jij ook een match ziet, dan treedt de kandidaat na de afgesproken detacheringsperiode in vaste dienst. Je verrijkt de organisatie met een nieuwe medewerker, terwijl de werkgeversrisico’s tijdens de inhuurperiode minimaal zijn.

Goed gekwalificeerde kandidaten

Met de Detavast services van Primaplan heb je niet de lasten van een tijdrovende wervingscampagne, maar ben je wel verzekerd van goed gekwalificeerde kandidaten voor de openstaande functies. De voortgang van je projecten komt niet in gevaar. Tegelijkertijd zorgt Primaplan voor adequate opleidingstrajecten zodat de kandidaat direct de juiste kennis krijgt aangereikt. De begeleiding door een senior benadrukt dit nog eens extra.

Behoeftes en competenties

Detavast begint al voordat er überhaupt over werving en selectie wordt nagedacht. Primaplan inventariseert op welk niveau de behoefte en competenties benodigd zijn. Hierna begint de werving en selectie. Door onze jarenlange ervaring in de sector zijn we in staat voor 90 procent de juiste kandidaat te selecteren. Voor die overige laatste 10 procent gaat de geselecteerde kandidaat op gesprek bij jou als opdrachtgever.

Goede planningen

Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor de doorlooptijd van de detavast-periode. Primaplan adviseert 1 jaar. In deze periode kan de kandidaat 75 procent van het totale opleidingsprogramma volgen dat Primaplan hanteert voor eigen medewerkers. Bij dit traject hoort ook een controle op de kwaliteit. Zo zijn alle betrokkenen er zeker van dat kwalitatieve goede planningen volgens de kwaliteitsstandaard van Primaplan geleverd worden.

Onze kwaliteitsstandaard

De Primaplan kwaliteitsstandaard bestaat uit de volgende punten:

  • Werving en selectie vindt plaats volgens de functieprofielen die door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.
  • Opleidingstraject, 1 maand interne opleiding, 8 verdiepingsavonden in de daarop volgende 4 maanden, kennisdeling via terugkomavonden
  • Ervaring opdoen door begeleiding van een Senior of Lead Project Professional
  • De kwaliteit van een planning wordt getoetst door "audits".

Meer weten over de mogelijkheden van Detavast?

Neem contact op