Optimaliseer je planning

Primaplan StatusQuo

Logo Status Quo 3

Door Primaplan zelf ontwikkeld

Shutdowns en Turnarounds zijn kritische projecten, waarbij frequente updates enorm belangrijk zijn. De door Primaplan zelf ontwikkelde applicatie StatusQuo levert je tijdwinst op bij het creëren van de updates. Zodat het projectteam zich meer kan focussen op de analyse en optimalisatie van de planning. We hebben bij StatusQuo onze vakkennis geïntegreerd met gebruiksvriendelijke technologie. De applicatie is geschikt voor projecten in verschillende sectoren, vooral daar waar veel upgrades en mutaties zijn.

StatusQuo zorgt ervoor dat updates of mutaties die projectmedewerkers aandragen na accordering door de verantwoordelijke planner op de juiste plek in systemen als Primavera of MS Projects komen. Dit bespaart de planners, die anders dagelijks veel tijd kwijt zijn met de verwerking van statusupdates, veel tijd. Zij kunnen op deze manier op andere vlakken van meer waarde zijn. Denk aan het geven van strategisch advies en het optimaliseren van processen.

Status Quo afbeelding

Belangrijk tijdens een Turnaround is een correcte terugmelding van de stand van zaken van werkzaamheden, zodat - indien nodig - de planning kan bijgestuurd worden. Dit werd voorheen in een dagelijkse statusmeeting gedaan, waarbij (te)veel tijd nodig was om elke verantwoordelijke zijn stand van zaken door te laten geven. Met Status Quo kan die verantwoordelijke in de loop van de dag al jobs online terugmelden, zo heeft de planner meer tijd om impact op de planning te beoordelen en kan de statusmeeting focussen op enkel de probleemgebieden en gericht naar oplossingen zoeken. Tijdswinst, verhoging van efficiëntie en effectiviteit waren het positieve gevolg ervan tijdens onze Turnaround vorig jaar.

Nicolas Grisolia | Lanxess

StatusQuo geeft je de volgende voordelen:

  • Meer tijd voor analyse en optimalisatie van de planning.
  • Overzichtelijk en snelle manier van invoeren (barcodescanner).
  • Progress direct in planningstool (na gatekeeping/goedkeuring), zodat een controleslag plaatsvindt nadat supervisor akkoord is.
  • Out-of-sequence activiteiten direct zichtbaar. Je bent er zeker van dat de juiste volgorde van werkzaamheden plaatsvinden.
  • De tooling is Web based.
  • Er zijn verschillende distributiemodellen: on-premise, cloud of SaaS.
  • De applicatie is gebaseerd op HTML5 en is responsive, en dus geschikt voor gebruik op mobiele devices.
  • Gebruikte API’s/Web services volgen het security model van de applicatie.

Meer weten over de mogelijkheden van StatusQuo?

Vraag een demo aan